Om oss

Båstad Consulting Group är ett svenskägt privat företag med egen personal med lång erfarenhet av arbete med personsäkerhet och arbete utifrån säkerhetsskyddslagen. Inom Båstad Consulting Group finns mer än 15 års erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig information. Vi har djup kunskap av genomförande av säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal, allt med utgångspunkt från säkerhetsskyddslagen. Vi har kompetens inom bland annat beteendevetenskap, intervjuteknik/samtalsmetodik, profilering och erfarenhet av tjänster inom Försvarsmakten, Polismyndigheten samt andra verksamheter med säkerhetskänslig information. 

Vår vision:

Vår vision är att ge kvalitativt stöd till dig som arbetsgivare. Vårt mål är att du som arbetsgivare skall känna dig trygg med dina medarbetare. Att låta en utomstående part genomföra en objektiv process minskar risken för godtyckliga bedömningar och ökar tryggheten för alla parter.

Våra tjänster på Båstad Consulting Group

Vår affärsidé:

Affärsidén har växt fram under en längre period. Förändringar i omvärlden gör att det ställs högre krav på arbetsgivaren vid rekryteringar samt uppföljning av befintliga personal. Vi ser att vi med den erfarenhet vi har inom området kan vara till stöd för er arbetsgivare. 

Vi har hela Sverige som arbetsplats och stödjer alla former av verksamheter som t ex kommuner, privata företag eller föreningar. Vi tillhandahåller kvalitativ tjänst inom personsäkerhet där vi bistår med en objektiv bedömning. 

Var vänlig kontakta oss för mer information: