Lojalitet, pålitlighet och trygghet.
Tillsammans gör vi er verksamhet säkrare.

Båstad Consulting Group erbjuder tjänster
inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLL VID REKRYTERING

Alla arbetsgivare genomför någon form av bakgrundskontroll vid nyrekrytering.
Vi erbjuder dig som arbetsgivare stöd med bakgrundskontroll på olika nivåer beroende på vilken befattning rekryteringen sker mot. Detta med syfte att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats för dig och dina medarbetare. Allt sker med kandidatens godkännande och förenliga med GDPR.

LÄS MER HÄR
SÄKERHETSPRÖVNINGS
INTERVJU

Båstad Consulting Group erbjuder tjänster inom personalsäkerhet som säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal. Vi genomför säkerhetsprövningsintervjuer åt arbetsgivare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet med utgångspunkt från säkerhetsskyddslagen. Vi stödjer även med säkerhetssamtal för företag som ej lyder under säkerhetsskyddslagen, men som förhåller sig till sekretessklassad verksamhet.

LÄS MER HÄR
PAKETLÖSNINGAR ELLER BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR 

För att vårt stöd skall passa dig som arbetsgivare bäst erbjuder vi paketlösningar samt behovsanpassade lösningar. Allt från kortare säkerhetssamtal och bakgrundskontroll där registerkontroll ej är aktuellt till djupgående säkerhetsprövningsintervjuer.

LÄS MER HÄR

Vårt syfte är att ge stöd till dig som arbetsgivare.

Inom Båstad Consulting Group finns mer än 15 års
erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig information,
djup kunskap av genomförande av
säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal,
allt med utgångspunkt från säkerhetsskyddslagen.

Vi har kompetens inom beteendevetenskap
och erfarenhet av tjänster inom Försvarsmakten, Polismyndigheten samt
andra verksamheter med säkerhetskänslig information.

KONTAKTA OSS